Bana 1

Denna bana får endast nyttjas av medlemmar i skytteunionens sportskytteklubbar.

På denna bana får enhandsvapen i kaliber .22 – .45 användas, magnumladdning är tillåten.
Gevär i kaliber .22LR och 9x19mm är tillåtna.

För sportskytteföreningar anslutna till skytteunionen är markmålsskytte med hagelgevär tillåtet (birdshot och buckshot), slug är ej tillåtet.

Målmateriel ska uppfylla de krav som ställs enligt SäkB, inga mål får placeras närmare kulfångets kant än 2 meter.

Bana 2,3,6,7,8

Denna bana får endast nyttjas av medlemmar i skytteunionens sportskytteklubbar.

På denna bana får enhandsvapen i kaliber .22 – .45 användas, magnumladdning är tillåten.
Gevär i kaliber .22LR och 9x19mm är tillåtna.

Målmateriel ska uppfylla de krav som ställs enligt SäkB, inga mål får placeras närmare kulfångets kant än 2 meter.

Bana 5,9

Denna bana får endast nyttjas av medlemmar i skytteunionens sportskytteklubbar.

På denna bana får enhandsvapen i kaliber .22 – .45 användas, magnumladdning är tillåten.
Gevär i kaliber .22LR och 9x19mm är tillåtna.

Markmålsskytte med hagelgevär är tillåtet (birdshot och buckshot), slug är ej tillåtet.

Målmateriel ska uppfylla de krav som ställs enligt SäkB, inga mål får placeras närmare kulfångets kant än 2 meter.

Bana 14

Denna bana får endast nyttjas av medlemmar i skytteklubbar anslutna till skytteunionen.

För enhandsvapen gäller följande:
Längsta skjutavstånd är 60m, magnumkaliber är tillåten.

För gevär gäller följande:
Längsta skjutavstånd är 500m

Grövsta tillåtna kaliber är .700 Nitro Express
Vapnet måste förses med ljuddämpare vid skytte mellan 60 och 150m, gäller endast dessa avstånd och gäller ej 22lr.

Markmålsskytte med hagelgevär är tillåtet, både med hagel och slug.

Målmateriel ska uppfylla de krav som ställs enligt SäkB 2020, inga mål får placeras närmare kulfångets kant än 2 meter.

Brott mot dessa bestämmelser kommer att polisanmälas.