F16 Pistolklubb bildades 1944 och är medlem i Svenska Pistolskytteförbundet och Uppsala läns pistolskyttekrets. Vi finns sedan 2002 på Ekebyboda skyttecentrum.

Föreningen bedriver verksamhet inom pistol-, revoler- och svartkrutsskytte främst inom grenarna militär snabbmatch, precision- och fältskytte. Vi håller regelbundet träningar inom de olika grenarna och arrangerar årligen klubb- och kretstävlingar.

Föreningen har en egen utbildningsverksamhet och anordnar varje år kurser för dig som är intresserad av att börja med pistolskytte.

Vill du veta mer om oss är du välkommen att besöka vår hemsida.