Issha Kyudo Kai – Uppsala Kyudoklubb bildades i augusti 2011 och har som mål att erbjuda träning och utbildning i kyudo och budons principer för boende i Uppsala med omnejd, och att samarbeta med övriga kyudoklubbar i Sverige och utomlands för att sprida och popularisera kyudo hos allmänheten. 

Kyudo är det traditionella japanska bågskyttet med den karaktäristiska asymmetriska långbågen – yumi. På grund av den likaså karaktäristiska dragtekniken används extremt långa pilar, ofta gott över en meter långa, med vilka man skjuter mot en måltavla på 36 cm i diameter som står på marken 28 meter bort.

Facebook: www.facebook.com/uppsalakyudo/