På Ekebyboda verksamma föreningar.

Viltmål
     Uppsala Jaktvårdskrets
     Börje JSK
Lerduva
    Uppsala Jaktskytteklubb
Pistol
    Uppsala läns Pistolskyttekrets
    Uppsala Sportskytteklubb
    Uppsala Dynamiska Skyttar
    Uppsala HandeldvapenFörening
     F16 PK
     Ärna SG
Bågskytte
    Bågskytteklubben Sturarna
    Uppsala Kyodoklubb
Gevär
     Bälinge-Jumkil SKF
     Ultuna SKF
     Uppsala Skyttekrets
     Upplands Skyttesportförbund
     Vaksala SKF