Uppsala Dynamiska skyttar grundades 1979 och är anslutna till Svenska dynamiska sportskytteförbundet.

IPSC startade 1976 i Columbia, Missouri. IPSC, även kallat Dynamiskt skytte, bedrivs i tre huvudgrenar, Pistol, gevär och hagelgevär, alla med olika divisioner att tävla i beroende på vilken vapentyp den tävlande använder. Sportskyttegrenen utövas i 85 länder (vilka kallas Regioner) från Argentina till Österrike och antalet skyttar i världen är över 200 000.
 
I IPSC måste den tävlande försöka kombinera precision, kraft och snabbhet till en vinnande kombination. Det mesta skyttet sker på korta håll, 5-15 meter, men skytte på upp till 300+ meter förekommer i gevärsklassen. Tiden är ytterligare avgörande faktor. En skjutledare, så kallad, Range officer(RO) tar tiden och ser till att skytten inte bryter mot några säkerhetsregler under skyttets utförande.
 
Kaliberkraven är från 9mm och uppåt i pistol, och minst .223 i gevärs-klassen.
 
IPSC-skytte är en internationell sport, med tyngdpunkt på säkerhet och säker vapenhantering, precision, kraft och snabbhet i stora mästerskap runtom i världen.