På Ekebyboda är högsta tillåtna hastighet 30km/h, detta gäller inom HELA området.

Observera att det INTE är tillåtet att koppla in laddhybrider och elbilar på Ekebyboda. Detta gäller för SAMTLIGA eluttag (utvändiga och invändiga)!

Efter avslutat skjutning skall allt material som är att betrakta som sopor tas med och slängas i för ändamålet avsedd container. Det finns tre stycken sopcontainrar inom området, 1 vid hagelbanan, 1 vid UDS (vall 9) och 1 vid stora parkeringen vid viltmål 80m (älgbanan).