1. På Ekebyboda är högsta tillåtna hastighet 30km/h, detta gäller inom HELA området.

2. Det är INTE är tillåtet att koppla in laddhybrider och elbilar på Ekebyboda. Detta gäller för SAMTLIGA eluttag (utvändiga och invändiga)!

3. Sopor slängs i för ändamålet avsedd container. Det finns tre stycken sopcontainrar inom området, 1 vid hagelbanan, 1 vid UDS (vall 9) och 1 vid stora parkeringen vid viltmål 80m (älgbanan).

4. Efter skjutning på respektive vall skall samtliga sopor och målmaterial tas bort. Undantag för målmaterial vid tävlingar ges av unionen.

5. Allt skytte skall ske mot målmaterial godkänt i de skyttediscipliner som finns representerade på Ekebyboda och i enlighet med SäkB.

6. ALLA incidenter, olyckor och tillbud skall skyndsamt rapporteras till Skytteunionen!

7. Skytte får endast bedrivas av föreningar och föreningsmedlemmar anslutna till Skytteunionen.

8. Annan verksamhet än skytte i de discipliner som utövas av föreningar anslutna till skytteunionen är inte tillåten annat än efter tillstånd från Skytteunionen.