300 meters banan, älgbana och inskjutningsplatsen får sina begränsningar borttagna och det är nu tillåtet att skjuta vid skjutfältets öppetider samt att ljuddämparkraven är borttagna.

Detta på grund av att dessa banor godkänts vid bullermätning

Kategorier: Aktuellt