Issha Kyudo Kai – Uppsala Kyudoklubb bildades i augusti 2011 och har som mål att erbjuda träning och utbildning i kyudo och budons principer för boende i Uppsala med omnejd, och att samarbeta med övriga kyudoklubbar i Sverige och utomlands för att sprida och popularisera kyudo hos allmänheten. 

Kyudo är det traditionella japanska bågskyttet med den karaktäristiska asymmetriska långbågen – yumi. På grund av den likaså karaktäristiska dragtekniken används extremt långa pilar, ofta gott över en meter långa, med vilka man skjuter mot en måltavla på 36 cm i diameter som står på marken 28 meter bort.

Facebook: www.facebook.com/uppsalakyudo/


                         

    

Skjutförbud gäller på 500-metersvallen tisdag, torsdag, fredag samt söndagar.

Skjutförbudet gäller:

Tisdag: 08.00 - 21.00

Torsdag: 08.00 - 21.00

Fredag: 09:00 – 18:00

Söndag: 09:00 – 16:00

Detta gäller tills vidare!