Uppsala Jaktskytteklubb har ej inkommit med några uppgifter.