Samlingslokalen (paviljongen) får endast brukas efter förbokning hos bokningsansvarig.

Se Verksamhet > Bokning av vallar/paviljong

Lokalen får brukas av medlemmar i föreningar anslutna till skytteunionen.