Samlingslokalen (paviljongen) får endast brukas efter förbokning hos bokningsansvarig.

Sune Ahlstedt 070-8423549

Lokalen får brukas av medlemmar i föreningar anslutna till skytteunionen.