Bälinge-Jumkil SKF har ej inkommit med några uppgifter.