Restriktioner på grund av Covid-19!

Enligt beslut från Uppsala kommun så är det nu EJ tillåtet med organiserade träningar och tävlingar på Ekebyboda.

Detta gäller tills vidare!