På Ekebyboda är högsta tillåtna hastighet 30km/h, detta gäller inom HELA området.

Efter avslutat skjutning skall allt material som är att betrakta som sopor tas med och slängas i för ändamålet avsedd container. Det finns två stycken sopcontainrar inom området, 1 vid hagelbanan och 1 vid stora parkeringen vid viltmål 80m (älgbanan).