På Ekebyboda är högsta tillåtna hastighet 30km/h, detta gäller inom HELA området.

Efter avslutat skjutning skall allt material som är att betrakta som sopor tas med och slängas i för ändamålet avsedd container. Det finns två stycken sopcontainrar inom området, 1 vid hagelbanan och 1 vid stora parkeringen vid viltmål 80m (älgbanan).

 

Skjutförbud gäller på 500-metersvallen tisdag, torsdag, fredag samt söndagar.

Skjutförbudet gäller:

Tisdag: 08.00 - 21.00

Torsdag: 08.00 - 21.00

Fredag: 09:00 – 18:00

Söndag: 09:00 – 16:00

Detta gäller tills vidare!