På Ekebyboda skyttecentrum bedrivs flera olika verksamheter av ett flertal olika föreningar. Pistolskytte, skeet och bågskytte är tre av alla de olika verksamheterna som bedrivs på Ekebyboda. Det finns en älgbana med löpande älg med elektronisk träffmarkering. På området finns ett flertal olika skjutvallar som används vid tävlingar. Mer information om de olika skjutformerna finns på respektive förenings hemsida, se ”Föreningar”. För att ta del av viktig information, se "Aktuellt" i menyn ovan.

Restriktioner på grund av Covid-19!

Enligt beslut från Uppsala kommun så är det nu EJ tillåtet med organiserade träningar och tävlingar på Ekebyboda.

Detta gäller tills vidare!